Informácie | Súhlas na publikovanie textov od SSV

20. september 2006

^^ Hlavná stránka | ^ Informácie

Licencia

Dňa 13. septembra 2006 dal Spolok svätého Vojtecha (SSV) súhlas na použitie textov Liturgie hodín a katechéz (tzv. licencia), na ktoré vlastní autorské práva. Texty môžu byť voľne publikované a šírené len pre nekomerčné účely.

Plné znenie súhlasu (fotokópia licencie)

Licencia samotná je na stránkach publikovaná s povolením SSV.


© 1999-2023 Juraj Vidéky