Informácie | Kódovanie textov

<< O textoch | ^ Informácie | O programe >>

Použité kódovanie

Tieto stránky používajú kódovanie slovenčiny UTF-8 (Unicode).


© 1999-2024 Juraj Vidéky