Download | Windows

^ Download | command-line (Windows) >>

Tyto stránky poskytují ke stažení aplikaci pod OS Windows 7/8/10, která generuje stránky v podobě HTML přímo zobrazitelné ve vašem prohlížeči (Chrome, Firefox a pod.), a to ve stejné podobě, jako na těchto stránkách, bez potřeby internetového připojení.

Pracuje na jiném principu jako klasické okénkové aplikace. Princip je v tom, že na Vašem lokálním počítači běží (je spuštěn) lokální webserver. Ten jednotlivá kliknutí na stránky (na tlačítka nebo odkazy) "překládá" aplikaci, která následně vytvoří výstup, pošle ho zpátky prohlížeči, a ten výstup zobrazí přesně tak, jak to znáte z Internetu.

Soubory ke stažení:

Postup instalace

 1. Stáhněte si oba soubory („balíček programu a textů“ [zip nebo 7zip] a webserver) na disk ("Save as"). Nejprve budeme instalovat webserver, pak samotný program.
 2. Instalace webserveru: Spusťte soubor rubyinstaller-1.9.2-p0.exe. Následujte instalační instrukce (jsou v anglickém jazyce; v podstatě stačí odklepávat tlačítko Next, popřípadě I Agree a Finish). Do jednoho adresáře (např. c:\ruby) je nainstalován interpreter programovacího jazyka Ruby. Ten následně spouští lokální webserver.
 3. Instalace aplikace: Rozbalte (např. pomocí programů WinZip, WinArj, PowerArchiver, 7zip) „balíček programu a textů“ (2019-01-29-breviar.sk.zip resp. 2019-01-29-breviar.sk.7z) do nějakého adresáře na vašem disku (pro další úvahy předpokládáme, že je to c:\breviar).

 4. Upozornění: Název adresáře NESMÍ obsahovat diakritiku!
 5. Tím je instalace ukončena.

Používání aplikace

 1. Před každým použitím aplikace je potřebné spustit webserver, a to spuštěním skriptu spusti.server.bat (nachází se v základním adresáři aplikace, tedy v našem příkladě c:\breviar). Mělo by se otevřít okno příkazového řádku, v kterém by měly být přibližně následující řádky:

  c:\breviar>ruby.exe server.rb
  [2010-11-29 12:12:16] INFO WEBrick 1.3.1
  [2010-11-29 12:12:16] INFO ruby 1.9.2 (2010-08-18) [i386-mingw32]
  [2010-11-29 12:12:16] INFO WEBrick::HTTPServer#start: pid=2000 port=2000
  O konfiguraci viz níže.

 2. Otevřete svůj oblíbený internetový prohlížeč a do řádku pro internetové adresy napište následující adresu: http://localhost:2000/cz/ (to je adresa vašeho lokálního webserveru). Poznámka: Jestli neuvedete v adrese také /cz/, budete mít k dispozici slovenskou verzi online breviáře.
 3. Mělo by se vám zobrazit úvodní okno Liturgie hodin. V prohlížeči generujete modlitbu stejně, jako když jste připojeni k Internetu. Okno příkazového řádku by mělo zachytávat jednotlivé akce, které lokální webserver vykonává (jednotlivé volání aplikace nebo zobrazení statických HTML stránek).

Konfigurace (nastavení) webserveru

 1. Soubor: server.rb resp. server.rbw
 2. V podstatě jediným zajímavým řádkem konfiguračního skriptu je ten, v kterém nastavujete port pro váš webserver: Port => 2000. Když chcete změnit hodnotu, upravte soubor server.rb resp. server.rbw v jakémkoliv textovém editoru a uložte. Váš lokální webserver bude mít pak adresu http://localhost:port/cz/, kde port je číslo portu, uvedené v konfiguračním souboru.

Konfigurace (nastavení) cest

 1. Soubor: spusti.server.bat
 2. Tento soubor obsahuje jediný řádek: "C:\Program Files\Ruby192\bin\ruby.exe" server.rb. Jestli jste nainstalovali ruby do jiného adresáře, je třeba to v tomto skriptu změnit. Např.: "C:\ruby\bin\ruby.exe" server.rb.

Jestliže máte jakékoliv připomínky, zlepšení, nápady nebo postřehy, pošlete je prosím mailem.


OAMDG
Copyrights detailed
Partial source text copyright © 2012 Arcibiskupství pražské. | HTML © 1999-2019 Juraj Vidéky
Un-CGI 1.10 Copyright 1994 © Steven Grimm. | cgiutils 1.1 Copyright 1995-1996 © William E. Weinman.
Partial source code copyright 1999 © Miroslav Murgaš. | Partial source code copyright 2007 © Marek Eliáš.
Partial source code copyright, android version 2011-2019 © Richard Královič.
Ruby support 2005-2010 © Jozef Fülöp. | Ruby language © http://www.ruby-lang.org/en/
git support 2011 © Jozef Fülöp.
breviar.sk logo 2009 © Milan Pleva. | logo refinement 2013 © Petr Kononov.
Copyright 1999-2019 © Juraj Vidéky. All rights reserved.

Poslední aktualizace: 2019-01-29
© 1999-2019 Juraj Vidéky