Informace | O textoch

^ Informace | Kódování textů >>

Texty z breviára

Texty užité na stránkách jsou podle textu 4-svazkového breviáře vydaného Karmelitánským nakladatelstvím.

Text dvoch dokumentov (Všeobecné smernice o liturgii hodín, Všeobecné smernice o liturgickom roku a o kalendári) sú prevzaté z diela Liturgia hodín podľa rímskeho obradu I., Typis Polyglottis Vaticanis 1986.

Všetky texty bolo potrebné hypertextovo spracovať. Boli popridávané špeciálne kotvy, ktoré označujú začiatok a koniec špecifickej pasáže modlitby, napr. antifónu liturgického obdobia alebo vlastné prosby nejakej slávnosti. Tieto kódy sú v samotnom HTML kóde vsunuté do poznámok, napr. <!--{BEGIN:kód_kotvy}--> pre začiatok a <!--{END:kód_kotvy}--> pre koniec pasáže. Jedná sa vlastne o akési označkovanie textov modlitieb na spôsob XML, ktoré som však v čase vzniku stránok nepoznal. Práve na základe značiek-kotiev program generuje text modlitby.

Ostatné texty

Všetky ostatné texty (vysvetlenia k modlitbám, popis funkčnosti, otázky a odpovede, atď.) nachádzajúce sa na týchto stránkach, ak nie je uvedené inak, sú dielom autora stránok, a teda plnú zodpovednosť za ich obsah nesie autor stránok.

Chyby v textoch

Ak sa vyskytnú akékoľvek chyby (preklepy, logické chyby, chyby programu), kontaktujte prosím autora.


Autor hypertextového spracovania © 1999-2023 Juraj Vidéky
Všetky práva vyhradené.