Informace | O programu

<< O textech | ^ Informace | Autorská práva, šíření >>

Download

Zdrojové kódy je možno stáhnout v sekci Download (obsahují i pokyny pro kompilaci).

Jak to funguje

Základem celého on-line breviáře je program, který vytváří v první řadě výsledné modlitby, kromě toho ale i jiné stránky: úvodní formulář na výběr možností, tabulku pohyblivých liturgických svátků atd. (kterým se věnujeme zvlášť). Nejzajímavější a nesporně nejtěžší částí je však samotné vytváření modlitby. Program vykoná nasledující kroky:

 1. zpracuje vstupní nastavení (datum, případně další preference uživatele), která byla programu zadána formou parametrů, a to:
  1. formou internetového odkazu v případě kliknutí na odkaz (např. při kliknutí na datum aktuálního dne, který se zobrazí na úvodní stránce, např. "3. července 2003", jde o odkaz http://www.breviar.sk/cgi-bin/l.cgi?qt=pdt&d=3&m=7&r=2003; tzv. GET metoda získání a odevzdávání parametrů),
  2. z úvodního vstupního formuláře (např. po vybrání možnosti "tabulka dat pohyblivých liturgických svátků od roku [rok] do roku [rok]" a stlačení tlačítka "Zobraz"; tzv. POST metoda získání a odevzdávání parametrů),
  3. kombinovaným způsobem, jak je to po stlačení tlačítka "Detaily...", kde se část údajů posílá GET metodou a část POST metodou.
 2. na základě vybraného slavení a nastavení vhodně pospojuje texty, čímž vznikne text požadované modlitby.

V případě hlubšího zájmu si prohlédněte podrobnější popis, jak program funguje.

Co k tomu použije

Použito je následující:

 1. Nástroj Un-CGI 1.10, autor Steven Grimm, a to na parsování vstupu z prohlížeče do programu.
 2. Nástroj cgiutils 1.1 z díla The CGI Book, autor William E. Weinman, web, mail.
 3. Část kódu pro vkládání textů do výstupu kdysi napsal kamarád Miro Murgaš, čímž mu děkuji za jeho laskavé poskytnutí.
 4. Ostatní části kódu jsem vytvořil já, a tedy za ně také nesu zodpovědnost. Zdrojové kódy je možné stáhnout v sekci Download (obsahují i pokyny pro kompilaci).

Off-line verze

Existuje i off-line verze breviáře, tedy program pod OS Windows 7/8/10, který generuje stránky v podobě HTML souborů na lokálním disku počítače bez potřeby připojení k internetu. Dá se stáhnout z této Download části (můžete si stáhnout zdrojové kódy a aplikaci zkompilovat a zlinkovat sami).

Kromě toho existuje command-line verze, která může být spuštěna klasickým způsobem (viz seznam parametrů) nebo v tzv. batch módu (dávkové zpracování), když pro určité, dvěma daty ohraničené období vytvoří dávkový soubor (skript), který po spuštění generuje modlitby pro dané období. Tento způsob použití se značně liší od ostatních, proto ho popisujeme na zvláštním místě.


Autor programové části © 1999-2023 Juraj Vidéky
Pomoc při překladu do češtiny: Gorazd
Všechna práva vyhrazena.