Príklad 1: Nedeľa, 1. týždeň žaltára, prvé vešpery

^ Vysvetlivky

Ukážka odsadenia textu v tlačenom vydaní vs. internetovej liturgii hodín; oddelenie strof, kde je možné recitovať antifónu

Vysvetlenie príkladu

V texte na str. 1068 jednozväzkovej Liturgie hodín (vydal SSV, 2009) sme znázornili oddelenie strof. Toto sú miesta, kde možno recitovať antifónu (v tomto uvedenom príklade „Pane, ty si moje útočište, môj podiel v krajine žjúcich.“).

Ilustrujeme jednak zarovnanie textu, jednak použitie a význam symbolov hviezdička (znak *) a krížik (znak ), jednak odlišnosť online verzie oproti tlačenej verzii breviára.

Recitovanie chválospevu Flp 2, 6-11 bude takéto (chóry sme označili „Chór 1“ a „Chór 2“; tučným písmom je vyznačený text, ktorý sa hovorí/modlí/spieva/recituje; celý text je mierne odsadený, aby sa zvýraznil oproti zvyšku stránky):

Modlitba ďalej pokračuje obvyklým spôsobom.

Poznámka k recitovaniu zakončenia žalmov a chválospevov, teda k modlitbe Sláva Otcu

Všetky tri osoby Najsvätejšej Trojice patria k sebe, a teda prinajmenej v krátkom responzóriu, ale aj pri zakončení žalmov/chválospevov by nemali byť slová „Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému“ nejako násilne oddeľované. Hoci v liturgii hodín je táto trojičná modlitba rozdelená na štyri časti (2 verše po 2 polveršoch), v gregoriánskych spevoch omšového própria je táto doxológia rozdelená na tri časti, nie na štyri.


© 1999-2023 Juraj Vidéky