Príklad 2: Streda, 1. týždeň žaltára, vešpery

^ Vysvetlivky

Ukážka vynechania začiatku hymnu, ktorý sa zhoduje s antifónou

Vysvetlenie príkladu

V texte na str. 1138-1139 jednozväzkovej Liturgie hodín (vydal SSV, 2009) sme znázornili skutočnosť použitia červeného krížika pre indikovanie toho, že antifóna sa zhoduje so začiatkom žalmu/hymnu (v tomto prípade žalmu 27), a teda žalm sa recituje vynechaním zhodnej časti; pokračuje sa po červenom krížiku.

Pri speve liturgie hodín sa tento riadi vlastnými pravidlami, a pretože nápev anitfóny môže byť odlišný od nápevu žalmu/chválospevu, v takom prípade sa text opakuje (spievaný odlišným nápevom). Ďalšie vysvetlenie sa týka len recitovania liturgie hodín.

Recitovanie 1. časti žalmu 27 bude takéto (chóry sme označili „Chór 1“ a „Chór 2“; tučným písmom je vyznačený text, ktorý sa hovorí/modlí/spieva/recituje; celý text je mierne odsadený, aby sa zvýraznil oproti zvyšku stránky):

Modlitba ďalej pokračuje obvyklým spôsobom.


© 1999-2023 Juraj Vidéky