Príklad 3: Štvrtok, 1. týždeň žaltára, modlitba cez deň

^ Vysvetlivky

Ukážka oddelenia strof dlhou červenou pomlčkou

Vysvetlenie príkladu

V texte na str. 1152-1153 jednozväzkovej Liturgie hodín (vydal SSV, 2009) sme znázornili použitie dlhej červenej pomlčky pre indikovanie toho, že na zlome strán nastáva oddelenie strof, a teda ak sa žalm recituje responzoriálne, na toto miesto sa vkladá antifóna.

Recitovanie 1. časti žalmu 25 bude takéto (chóry neoznačujeme, striedajú sa tak, ako bolo vysvetlené v predošlých príkladoch; tučným písmom je vyznačený text, ktorý sa hovorí/modlí/spieva/recituje; celý text je mierne odsadený, aby sa zvýraznil oproti zvyšku stránky):

Modlitba ďalej pokračuje obvyklým spôsobom.


© 1999-2023 Juraj Vidéky