Príklad 4: Nedeľa, 2. týždeň žaltára, druhé vešpery

^ Vysvetlivky

Ukážka oddelenia voliteľného textu; ukážka recitovania krátkeho responzória v ranných chválach/vešperách

Vysvetlenie príkladu

V texte na str. 1216-1217 jednozväzkovej Liturgie hodín (vydal SSV, 2009) sme znázornili použitie tenkej horizontálnej červenej čiary, ktorá oddeľuje text používaný alternatívne (uvedený hymnus sa používa len v pôstnom období, ako naznačuje aj príslušný popis rubriky).

Krátke responzórium vyzerá takto:

R. Veľký je náš Pán * A veľmi mocný. Veľký.
V. Jeho múdrosť je nesmierna. * A veľmi mocný. Sláva Otcu. Veľký.

Jeho recitovanie bude takéto (toho, kto sa predmodlieva, sme označili „Predmodlievač“, ostatných modliacich sa sme označili „Všetci“; tučným písmom je vyznačený text, ktorý sa hovorí/modlí/spieva/recituje; celý text je mierne odsadený, aby sa zvýraznil oproti zvyšku stránky):

„Predmodlievač“: Veľký je náš Pán (krátka pauza, po ktorej predmodlievač pokračuje) A veľmi mocný.
„Všetci“: Veľký je náš Pán (krátka pauza, po ktorej pokračujú všetci) A veľmi mocný.
„Predmodlievač“: Jeho múdrosť je nesmierna. (krátka pauza, po ktorej pokračujú všetci)
„Všetci“: A veľmi mocný.
„Predmodlievač“: Sláva Otcu i Synu (pauza na nádych, ako keby bola reprezentovaná hviezdičkou) i Duchu Svätému.
(Pozor! Modlitba Sláva Otcu tu končí, nepokračuje bežným spôsobom. Naopak, všetci pokračujú zopakovaním úvodu responza.)
„Všetci“: Veľký je náš Pán (krátka pauza, po ktorej pokračujú všetci) A veľmi mocný.

Modlitba ďalej pokračuje obvyklým spôsobom.


© 1999-2024 Juraj Vidéky