Informácie | Autorské práva, šírenie

<< O programe | ^ Informácie | Kontakty, odkazy >>

Autorské práva

Použité je nasledujúce:

 1. Čiastočná funkcionalita nástroja Un-CGI 1.10: © Steven Grimm.
 2. Čiastočná funkcionalita nástroja cgiutils 1.1: © William E. Weinman (web).
 3. Časť kódu pre vkladanie textov: © Miroslav Murgaš.
 4. Ostatné časti kódu: © Juraj Vidéky.
 5. Podpora pri vytvorení lokálneho webservera v Ruby: © Jozef Fülöp.
 6. Časť kódu pre parsovanie konfiguračných súborov: © Marek Eliáš.
 7. Verzia offline aplikácie pre mobilné zariadenia s OS android: © Richard Královič.
 8. Podpora pri konfigurácii git repository: © Jozef Fülöp.
 9. Logo: © Milan Pleva. Úpravy loga: © Petr Kononov.
 10. Texty: © KBS / Slovenská liturgická komisia / LK KBS resp. Spolok svätého Vojtecha (licencia na texty).
 11. Webdizajn: © Juraj Vidéky.

Šírenie

Bez obmedzení uvedených v ďalšom smie byť toto dielo ako celok, tak aj všetky jeho časti prezerané, kopírované, tlačené a rozširované bez súhlasu autora, a to bezplatne, pokiaľ sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Toto dielo nesmie byť použité na ziskové (komerčné) účely.
 2. Autor nezodpovedá za akékoľvek škody či ujmy priamo alebo nepriamo spôsobené používaním tohto diela (inými slovami, použitie na vlastné riziko, bez záruky).
 3. Pri každom použití diela (resp. textu) a/alebo jeho časti musí byť uvedený údaj o pôvode, teda referencia na stránku breviar.sk.
Ostatné kopírovanie, zmeny a rožširovanie bez súhlasu autora sú porušením zákona o autorských právach.
OAMDG
Copyrights detailed
Partial source text copyright © Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska (LK KBS).
Un-CGI 1.10 Copyright 1994 © Steven Grimm. | cgiutils 1.1 Copyright 1995-1996 © William E. Weinman.
Partial source code copyright 1999 © Miroslav Murgaš. | Partial source code copyright 2007 © Marek Eliáš.
Partial source code copyright, android version 2011-2024 © Richard Královič.
Ruby support 2005-2010 © Jozef Fülöp. | Ruby language © http://www.ruby-lang.org/en/
git support 2011 © Jozef Fülöp.
breviar.sk logo 2009 © Milan Pleva. | logo refinement 2013 © Petr Kononov.
Copyright 1999-2024 © Juraj Vidéky. All rights reserved.

Posledná aktualizácia: 2013-04-10
Autor hypertextového spracovania a programovej časti © 1999-2024 Juraj Vidéky
Všetky práva vyhradené.