O programu | Parametry (batch mode)

^ Úkoly | ^ Parametry (obecně) | ^^ O programu

Parametry programu (batch mode)

Command-line verze programu (neboli verze spustitelná z příkazového řádku) může být spuštěná standardním způsobem (více viz o parametrech tohoto použití), nebo v tzv. batch módu (dávkové zpracování), pokud pro určité, dvěma daty ohraničené období (počáteční datum, konečné datum) vytvoří dávkový soubor (skript), obsahující volání (volby???) programu s nastavenými parametry. Skript po spuštění generuje modlitby pro dané období (buď pro každou modlitbu do samostatného souboru, nebo všechny modlitby do jednoho souboru). Tento způsob použití se značně liší od ostatních, proto ho popisujeme na tomto místě zvlášť.

Pro parametry určující možnosti mají hodnoty následovný význam: 1 – ano, 0 – ne.

Výsledky po spuštění vytvořeného skriptu

Vytvořený skript po spuštění vygeneruje modlitb pro dané období do souborů yyyy-mm-dd_xp.htm, kde význam jednotlivých částí názvu souboru je následovný:

V případě, že je použitý parametr a (append), bude vytvořený jen jeden soubor s následujícím názvem: yyyy-mm-dd_YYYY-MM-DD.htm, kde význam jednotlivých částí názvu souboru je následující:

Pokud program dostane nesprávné paramety (tzn. i případy nesprávných hodnot parametrů, nebo další chybějící parametry závislé na jiných parametrech), export obsahuje chybné hlášení. Navíc command line verze vypíše chybné hlášení na stderr.

Příklady

Jak známo, příklad může všechny pochybnosti rázem odstranit, nebo naopak podnítit další otázky. Z obou důvodů jsou uvedeny následující příklady použití batch modu.

Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti, nebo nefunkčnosti, prosím pište, protože batch mode je zatím jen takový experiment. Děkuji.


Autor programové části © 1999-2009 Juraj Vidéky
Pomoc při překladu do češtiny: Gorazd
Všechna práva vyhrazena.