ORDINÁRIUM – Invitatórium

Invitatórium má svoje miesto na začiatku celého cyklu dennej liturgickej modlitby. Kladie sa buď pred posvätné čítanie, alebo pred ranné chvály, podľa toho, ktorou liturgickou modlitbou sa deň začína.

Keď sa ofícium koná individuálne, možno sa pomodliť:

Pane, otvor mi ústa, aby som velebil tvoje sväté meno; očisť mi srdce od zbytočných, hriešnych a iných myšlienok; osvieť mi rozum a zapáľ srdce, aby som sa modlil dôstojne, pozorne a nábožne, a tak dosiahol milosť pred pohľadom tvojej božskej velebnosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Pane, otvor moje pery.

A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

Potom nasleduje žalm 95 s antifónou. Prednáša sa responzoriálnym spôsobom: najprv sa prednesie antifóna a tá sa potom opakuje. V_žalme s antifóna vkladá po každej strofe.

Ak ofícium recituje jednotlivec, antifónu možno povedať len na začiatku žalmu a netreba ju opakovať po každej strofe.

Antifóna na invitatórium v_Cezročnom období je v_žaltári.

V_Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období je antifóna vo vlastnej časti liturgického obdobia.

Antifónu na invitatórium na slávnosti a sviatky možno nájsť vo vlastnej alebo v_spoločnej časti.

Na spomienky svätých sa antifóna, ak nie je vlastná, berie buď zo spoločnej časti, alebo z férie.

Žalm 95

Namiesto žalmu 95 možno recitovať Ž 100 alebo Ž 67 alebo Ž 24. Ak by sa však ten žalm niekde v_psalmódii toho dňa mal opakovať, nahradí sa žalmom 95.

Žalm s antifónou možno vynechať, ak je invitatórium pred rannými chválami.

Text © KBS. Texty sú publikované s vedomím KBS ako pracovná verzia.