ORDINÁRIUM – Kompletórium

Bože, príď mi na pomoc.

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Tu sa odporúča spytovať si svedomie. Pri spoločnom slávení sa môže konať úkon kajúcnosti, ako je v_omši. (Pozri texty.)

HYMNUS

A

Na sklonku dňa ťa úprimne,

Stvoriteľ sveta, prosíme:

láskavý Otec a náš Pán,

stoj pri nás v_noci a nás chráň.

Len o_tebe nech srdce sní,

nech vo sne cíti, že si s_ním,

aby hneď, jak sa rozodnie,

zaspievalo ti nábožne.

Daj zdravie, milosť všetkým nám,

veď našu myseľ k_výšinám;

nech temnú noc aj mrákavy

jas tvojho svetla prežiari.

O_to ťa, Otče, prosíme

s_Kristom a v_ňom sa modlíme;

on s_tebou večne živý je,

s_tebou i_s_Duchom kraľuje. Amen.

B

Kriste, ty svetlo a náš deň,

prevládaš noc a tmu a tieň;

vieme, si Svetlo zo Svetla,

čo svätým v_nebi večne plá.

Prosíme teba, Pane náš,

ty sám nás v_tejto noci stráž;

v_tebe nech srdce spočinie

teraz i_v_nočnej hodine.

A keď nám oči zastrie sen,

nech srdce bedlí s_tebou len;

nech tvoju pomoc skusujú

veriaci, čo ťa milujú.

Ježišu Kriste, obráň nás

pred pokušením v_každý čas;

spravuj nás, nech zlo odstúpi,

veď si nás krvou vykúpil.

Kriste, kráľ dobrý, láskavý,

buď sláva tebe, Otcovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

Vo Veľkonočnom období:

Ježišu, Vykupiteľ náš,

ty Slovo Otca večného;

bedlivo strážiš veriacich,

ty Svetlo Svetla božského.

Ty budíš deň a voláš noc,

Stvoriteľ sveta a náš Pán;

po denných prácach, námahách

pokojný spánok daruj nám.

Ty lámeš putá diablove,

ty nad smrťou si zvíťazil,

nedaj nám padnúť do hriechu,

za nás krv tiekla z_tvojich žíl.

Chceme si v_spánku pokojnom

údy i_myseľ osviežiť;

daj, nech duch vládne nad telom,

aby sme mohli večne žiť.

Ježišu, víťaz nad smrťou,

ty verným žiariš v_ústrety;

sláva ti s_Otcom naveky

v_jednote s_Duchom Presvätým. Amen.

[LH, zv. II, str. 1511 má poslednú slohu uvedenú ináč. Ide však o_text, ktorý nezodpovedá latinskému zneniu. Správne preložená sloha hymnu je v_LH, zv. II, str. 511-512 aj 909: uvádzajú správny preklad podľa latinskej pôvodiny (LH, vol. II, p. 445. 770. 874-876), zakončenie totožné so záverečnou pre ostatné modlitby (napr. vešpery).]

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

PSALMÓDIA

Každý deň v_týždni má vlastnú psalmódiu.

Ale nedeľné kompletórium po prvých alebo po druhých vešperách možno zobrať aj mimo nedieľ a slávností, najmä ak niekto chce recitovať kompletórium spamäti.

V_oktáve Narodenia Pána a vo Veľkonočnej oktáve sa berie prvé alebo druhé nedeľné kompletórium.

Vo Veľkonočnom období sa všetky žalmy recitujú s_jedinou antifónou: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ant. Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme, opatruj nás, keď spíme; daj, aby sme bdeli s_Kristom a odpočívali pokojne. (V.O. Aleluja.)

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Potom nasleduje evanjeliový chválospev so svojou antifónou; opakuje sa každý deň v_žaltári.

Kristus, svetlo národov a sláva Izraela

Lk 2, 29-32

{v}29{/v}Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka{x}

v_pokoji podľa svojho slova,

{v}30{/v}lebo moje oči uvideli tvoju spásu,{x}

{v}31{/v}ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:

{v}32{/v}svetlo na osvietenie pohanov{x}

a slávu Izraela, tvojho ľudu.

Ant. Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme, opatruj nás, keď spíme; daj, aby sme bdeli s_Kristom a odpočívali pokojne. (V.O. Aleluja.)

Modlime sa.

Nasleduje modlitba zakončená zvolaním Amen.

Potom nasleduje požehnanie (aj keď recituje jednotlivec):

Pokojnú noc a vytrvalosť v_dobrom až do konca nech nám dá všemohúci Pán.

Amen.

Nasleduje niektorá z_mariánskych antifón.

Text © KBS. Texty sú publikované s vedomím KBS ako pracovná verzia.