Stručná charakteristika Liturgie hodín

^ Hlavná stránka | Chcem sa modliť... >>


Foto © 2010 sestra Anežka

Neviete, ako sa modliť breviár? Stručný úvod pre všetkých

Katechézy k žalmom a chválospevom

Oficiálne dokumenty Cirkvi o Liturgii hodín

    Tieto môžete nájsť medzi textami v časti Texty.

© 1999-2022 Juraj Vidéky