Texty


Foto © 2010 Marian Gurský

Uvedené texty sú prevzaté z breviára, z dodatkov k breviáru a z iných zdrojov. Sú tu usporiadané podľa kategórií.

Oficiálne dokumenty Cirkvi o Liturgii hodín (a liturgii všeobecne)

Ak nie je uvedené inak, ide o texty v slovenskom jazyku. Všetky uvedené texty sú uvedené so súhlasom majiteľov autorských práv na preklad (KBS, LK KBS, časopis Liturgia). Pokiaľ sa v textoch vyskytujú chyby, sú opravované iba v HTML verzii.
  • Pavol VI., apoštolská konštitúcia Laudis canticum (Pieseň chvály, 1970): HTML, DOC, PDF
  • Všeobecné smernice o liturgii hodín: HTML, DOC: zip/rar
  • Všeobecné smernice o liturgickom roku a o kalendári: HTML

  • Kongregácia pre klerikov: Odpovede na otázky ohľadom záväzku modliť sa Liturgiu hodín (2000): HTML
  • Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí: Inštrukcia Liturgiam authenticam (2001): PDF
  • Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí: List biskupským konferenciám o „Božom mene“ (2008): HTML
  • NOVÉ: Kongregácia pre Boží kult: Inštrukcia Paschalis Sollemnitatis (1988): PDF

  • Všeobecné smernice Rímskeho misála (3. typické vydanie, 2002): PDF

  • II. vatikánsky koncil: Vieroučná konštitúcia Sacrosanctum Concilium o posvätnej liturgii (1963): výňatky, plný text na dkc.kbs.sk
  • Katechizmus Katolíckej Cirkvi o Liturgii hodín (KKC č. 1174-1178; 1992): lokálne, plný text na dkc.kbs.sk

Katechézy k žalmom a chválospevom ranných chvál a vešpier

Vysvetlivky k značkám v textoch modlitieb

Ordinárium

Dekréty

Dodatky z breviára

Ostatné ofíciá

Upozornenie: Ide o „surové“ HTML zdrojové texty, ktoré obsahujú aj špeciálne formátovacie značky. Program ich pri generovaní modlitieb spracuje a vo výsledných modlitbách už samozrejme nie sú zobrazené. Preto tu uvedené odkazy sú len núdzovým riešením, kým nebude naprogramovaná požadovaná funkcionalita o on-line Liturgii hodín.

Modlitby

Ďalšie texty


© 1999-2023 Juraj Vidéky