Texty

Uvedené texty sú prevzaté z breviára, z dodatkov k breviáru a z iných zdrojov. Sú tu usporiadané podľa kategórií.

Oficiálne dokumenty Cirkvi o Liturgii hodín (a liturgii všeobecne)

Ak nie je uvedené inak, ide o texty v slovenskom jazyku. Všetky uvedené texty sú uvedené so súhlasom majiteľov autorských práv na preklad (KBS, LK KBS, časopis Liturgia). Pokiaľ sa v textoch vyskytujú chyby, sú opravované iba v HTML verzii.

Katechézy k žalmom a chválospevom ranných chvál a vešpier

Vysvetlivky k značkám v textoch modlitieb

Ordinárium

Dekréty

Dodatky z breviára

Ostatné ofíciá

Upozornenie: Ide o „surové“ HTML zdrojové texty, ktoré obsahujú aj špeciálne formátovacie značky. Program ich pri generovaní modlitieb spracuje a vo výsledných modlitbách už samozrejme nie sú zobrazené. Preto tu uvedené odkazy sú len núdzovým riešením, kým nebude naprogramovaná požadovaná funkcionalita o on-line Liturgii hodín.

Modlitby

Ďalšie texty


© 1999-2024 Juraj Vidéky