Informace | O programu (podrobněji)

^ O programu | ^^ Informace | Úkoly >>

Jak to funguje (podrobněji)

Na základě vstupních parametrů se program rozhodne, kterou z úloh bude řešit. Ve většině úloh je třeba analýzovat rok, a to podle (pohyblivého) data velikonoční neděle, která určuje ostatní liturgické doby. Přesněji, vykonají se následující kroky:

 1. Zjistí se aktuální datum.
 2. Pro daný rok se spustí funkce analyzuj_rok(), která naplní strukturu pro daný (kalendářní) rok, která obsahuje data nejvýznamnějších mezníků liturgického roku v daném kalendářním roce a charakteristiky roku. Mezníky pro účely programu jsou:
  1. Křest Páně (1. neděle liturgického mezidobí, kterou končí Vánoční doba),
  2. Popeleční středa (začíná Postní doba),
  3. neděle Zmrtvýchvstání Páně (končí Postní doba a začíná Velikonoční doba),
  4. Seslání Ducha Svatého (končí Velikonoční doba a pokračuje liturgické mezidobí),
  5. První neděle adventní (končí liturgické mezidobí, začíná Adventní doba),
  6. Svátek Svaté rodiny.
  Ostatní pohyblivé svátky se lehce vypočítají podle mezníků, např.:
  1. Květná neděle: 7 dní před Velikonoční nedělí (podobně Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční pondělí, Neděle ve Velikonočním oktávu),
  2. Nejsvětější Trojice: 7 dní po Seslání Ducha Svatého,
  3. Těla a Krve Páně: 11 dní po Seslání Ducha Svatého,
  4. Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: 19 dní po Seslání Ducha Svatého.
  Charakteristikami roku jsou:
  1. zda je rok přestupný,
  2. písmeno liturgického roku, který začíná První adventní nedělí kalendářního roku,
  3. nedělní písmeno/písmena (někdy nedělní litera),
  4. pořadové číslo týdne „v mezidobí“, v kterém začíná Postní doba (tedy v kterém je Popeleční středa),
  5. pořadové číslo týdne „v mezidobí“, který následuje po Neděli Seslání Ducha Svatého, kterou končí Velikonoční doba.
 3. Pro dané datum se spustí funkce rozbor_dne(), která naplní strukturu pro každý den údaji jednak kalendářními (den v týdnu, pořadí dne v roce), jednak liturgickými (liturgický rok, liturgická doba, týden žaltáře, pořadové číslo slavení podle č. 59 Všeobecných směrnic o liturgickém roce a o kalendáři, zda je slavnost zasvěceným svátkem, nakonec případně vlastní jméno slavnosti).
 4. Podle takto připravených struktur se lehce vygeneruje stránka s aktuálními údaji (datum, měsíc, rok).

Informace o jednotlivém dnu

Pro generování informace o jednotlivém dnu (bez určené modlitby) vypadá postup programu následovně: spustí funkci rozbor_dne() pro daný den a výsledek zobrazí. Vzpomínaná funkcerozbor_dne() je jednou z klíčových funkcí aplikace, proto se jí budeme věnovat trošku podrobněji.

Vytvoření modlitby

Pro generování modlitby vypadá postup programu následovně:

Náčrt ostatních funkcí

Pro generování tabulky pohyblivých oslav vypadá postup programu následovně: Podobně se generuje i analýza roku, kde se navíc generují i tlačítka pro následující a předchozí rok.

Autor programové části © 1999-2023 Juraj Vidéky
Pomoc při překladu do češtiny: Gorazd
Všechna práva vyhrazena.