Ordinárium

INVITATÓRIUM | RANNÉ CHVÁLY | POSV. ČÍTANIE | VEŠPERY | KOMPLETÓRIUM

    Invitatórium má svoje miesto na začiatku celého cyklu dennej liturgickej modlitby. Kladie sa buď pred posvätné čítanie, alebo pred ranné chvály, podľa toho, ktorou liturgickou modlitbou sa deň začína.

V. Pane, otvor moje pery.
R. A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

    Potom nasleduje žalm 95 s antifónou. Prednáša sa responzoriálnym spôsobom: najprv sa prednesie antifóna a tá sa potom opakuje. V žalme s antifóna vkladá po každej strofe.
    Ak ofícium recituje jednotlivec, antifónu možno povedať len na začiatku žalmu a netreba ju opakovať po každej strofe.
    Antifóna na invitatórium v Cezročnom období je v žaltári.
    V Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období je antifóna vo vlastnej časti liturgického obdobia.
    Antifónu na invitatórium na slávnosti a sviatky možno nájsť vo vlastnej alebo v spoločnej časti.
    Na spomienky svätých sa antifóna, ak nie je vlastná, berie buď zo spoločnej časti, alebo z férie.

Žalm 95

    Namiesto žalmu 95 možno recitovať Ž 100 alebo Ž 67 alebo Ž 24. Ak by sa však ten žalm niekde v psalmódii toho dňa mal opakovať, nahradí sa žalmom 95.
    Žalm s antifónou možno vynechať, ak je invitatórium pred rannými chválami.

HTML © Juraj Vidéky