ÁLTALÁNOS RÉSZ

IMÁDSÁGRA HÍVÁS | REGGELI DICSÉRET | OLVASMÁNYOS IMAÓRA | ESTI DICSÉRET | BEFEJEZŐ IMAÓRA

    Az Imádságra hívás elmondásának alkalma a mindennapi imádságsorozat egészének kezdetén van. Elmondjuk ugyanis vagy az Olvasmányos imaóra előtt, vagy a Reggeli dicséret előtt aszerint, hogy a kettő közül melyikkel kezdődik a liturgikus nap.

V. Nyisd meg, Uram, ajkamat,
F. Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

    Ezután elmondjuk a 94. zsoltárt a saját antifónájával, válaszos módra. Az antifónával kezdjük, majd azt azonnal megismételjük, sőt újra meg újra elmondjuk a zsoltár minden egyes versszaka után.
    Egyéni zsolozsmázásban elég a zsoltár előtt elmondani az antifónát; nem szükséges tehát megismételni minden egyes versszak után.
    Az Imádságra hívás antifónája vasárnap és köznapokon az évközi időben a zsoltáros részben található.
   Ádventben, karácsonykor, nagyböjtben és a húsvéti időszakban az antifónát a liturgikus időszakból vesszük.
    Főünnepeken és ünnepeken a Saját vagy a Közös részben található az antifóna.
    Szentek emléknapjain — hacsak nincs saját — tetszés szerint vehetjük az antifónát akár a Közös részből, akár a köznapról.

94. zsoltár

    A 94. zsoltár helyettesíthető a 99. vagy 66. vagy 23. zsoltárral. Ha ezek valamelyike előfordulna a napi zsolozsmában, akkor ott a 94. zsoltár kerül a helyébe.
    Az Imádságra hívás zsoltára és antifónája, ha nem alkalmas a Reggeli dicséret előtt, elhagyható.

HTML © Juraj Vidéky