ÁLTALÁNOS RÉSZ

IMÁDSÁGRA HÍVÁS | REGGELI DICSÉRET | OLVASMÁNYOS IMAÓRA | ESTI DICSÉRET | BEFEJEZŐ IMAÓRA

Vasárnapok és főünnepek I. Esti dicséret után | II. Esti dicséret után |
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK

V. Istenem, jöjj segítségemre!
F. Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának. Miképpen. (Alleluja.)

Dicséretes dolog most a lelkiismeret-vizsgálat, amely közös végzés esetén a mise bűnbánati formája szerint történhet.

HIMNUSZ

A Immár a nap leáldozott,
    Teremtőnk, kérünk tégedet:
    légy kegyes, és maradj velünk,
    őrizzed, óvjad népedet.

    Álmodjék rólad a szívünk,
    álmunkban is te légy velünk,
    téged dicsérjen énekünk,
    midőn új napra ébredünk!

    Adj nekünk üdvös életet,
    szítsd fel a szív fáradt tüzet,
    a ránk törő rút éjhomályt
    világosságod rontsa szét!

    Kérünk, mindenható Atyánk,
    Úr Jézus Krisztus érdemén,
    ki Szentlélekkel és veled
    uralkodik, s örökre él. Ámen.

B Krisztus, tündöklő nappalunk,
    az éj árnyát eloszlatod,
    kit fényből fénynek vall a hit
    és fénnyel áldod szentjeid.

    Esengünk hozzád, szent Urunk,
    míg tart az éj, vigyázz reánk,
    találjunk benned pihenést,
    adj nyugodalmas éjszakát.

    Mikor lecsukjuk két szemünk,
    a szívünk virrasszon veled,
    őrködjék mindig jobb kezed
    hűséges híveid felett.

    Védelmezőnk, tekints le ránk,
    igázd le ellenségeink,
    vezesd szolgáidat, kikért
    véred váltsága volt a bér.

    Legyen most néked, Krisztusunk,
    és szent Atyádnak tisztelet,
    s a Szentléleknek is veled
    zengjen dicséret szüntelen. Ámen.

Húsvéti időben:

    Világmegváltó Jézusunk,
    örök fönségben szült Ige,
    a titkos fényből fénysugár,
    népednek őrző pásztora.

    Mindent hatalmad alkotott,
    törvényed rendelt éjt, napot,
    a munkás, fáradt testeket
    az éj csendjén pihenteted.

    Poklok hatalmát Megtörő,
    légy ellenségtől őrizőnk,
    ne tudja bűnbe rántani,
    kiket szent véred újraszült.

    Amíg mulandó életünk
    e földi testhez kötve tart:
    testünk ha álom nyomja el,
    lelkünk virrasszon éberen.

   Dicsérünk, Jézus, szüntelen,
   ki feltámadtál győztesen,
   Atyának, Léleknek veled
   most és örökre tisztelet. Ámen.

ZSOLTÁROZÁS

    A hét minden napjának saját zsoltára van.
    A vasárnapok és főünnepek I. vagy a II. vasárnapi Befejező imaórája vasárnapon és ünnepeken kívül is végezhető.
    Karácsony és Húsvét nyolcadában az I. vagy a II. vasárnapi Befejező imaórát vesszük.
    Húsvéti idő antifónája: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ant. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat: hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. (Alleluja.)

EVANGÉLIUMI KANTIKUM

Lk 2, 29-32

Krisztus a pogányok világossága és Izrael dicsősége

Bocsásd el most, Uram, szolgádat *
    szavaid szerint békességben,
hiszen már meglátták szemeim, *
    akit küldtél, az Üdvözítőt.
Őt adtad számunkra *
    csodájára minden népnek,
hogy fényeskedjék az egész világnak, *
    mint választott néped dicsősége.

Ant. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat: hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. (Alleluja.)

Könyörögjünk!

    Ezután a Zsoltáros részben található könyörgést kell elmondani.
F.Ámen.

    Ezután az egyénileg imádkozó is elmondja az áldást:

A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten!
F. Ámen.

    Ezután a Boldogságos Szűz Mária antifónái közül kell egyet elmondani:

HTML © Juraj Vidéky