ÁLTALÁNOS RÉSZ

IMÁDSÁGRA HÍVÁS | REGGELI DICSÉRET | OLVASMÁNYOS IMAÓRA | ESTI DICSÉRET | BEFEJEZŐ IMAÓRA

Vasárnapok és főünnepek I. Esti dicséret után | II. Esti dicséret után |
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK

V. Istenem, jöjj segítségemre!
F. Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának. Miképpen. (Alleluja.)

    Dicséretes dolog most a lelkiismeret-vizsgálat, amely közös végzés esetén a mise bűnbánati formája szerint történhet.

HIMNUSZ

ZSOLTÁROZÁS

    Egyéb napokon a zsoltárok antifónáikkal megtalálhatók a Zsoltáros részben; szabad azonban az egyik vasárnapi Befejező imaórát is venni.

Ant. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől.
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

90. zsoltár
A Fölséges oltalmában

Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok (Lk 10, 19).

Aki a Fölséges oltalmában lakik, *
    a Mindenható árnyékában pihen,
ezt mondja az Úrnak: †
    Te vagy menedékem és erősségem, *
    Istenem, benned bízom.

Megment ő téged a vadászok tőrétől *
    és a gonosz beszédtől.
Szárnyaival oltalmaz, *
    tollai alatt menedéket találsz.
Pajzs és páncél az ő hűsége; *
    nem kell félned az éjjeli rémtől,
a nappal szárnyaló nyíltól, †
    a sötétben ólálkodó ragálytól, *
    a fényes nappal pusztító dögvésztől.

Essenek el bár ezren oldaladon, †
    és tízezren jobbod felől, *
    nem érhet téged semmi bántódás.
Saját szemeddel láthatod majd, *
    látni fogod a bűnösök bűnhődését.
Mert az Úr a te védelmező várad, *
    a Magasságbelit választottad oltalmadul.

Így nem ér semmi baj, *
    otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás,
mert megparancsolja angyalainak, *
    hogy őrizzenek minden utadon.
Tenyerükön fognak hordozni, *
    hogy kőbe ne üsd lábadat.
Áspiskígyón és viperán lépdelsz, *
    kígyót és oroszlánt eltiporsz. –

Hűséges hozzám, azért megmentem, *
    oltalmazom, mert nevemet ismeri.
Ha kiált hozzám, meghallgatom, †
    minden szükségben közel vagyok hozzá, *
    megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki.
Hosszú élettel áldom meg, *
    és megmutatom neki üdvösségemet.

Ant. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől.
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

RÖVID OLVASMÁNY

Jel 22, 4-5

Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön-örökké.

RÖVID VÁLASZOS ÉNEK

V. Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Kezedbe ajánlom lelkemet. Dicsőség az Atyának. Uram.

    A húsvéti Szent Háromnapon és Húsvét nyolcadában a Rövid válaszos ének helyett a Krisztus engedelmes lett értünk vagy: Ez az a nap kezdetű antifónát vesszük, amint azt az Időszaki rész jelzi.
    Húsvéti időben:

V. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, alleluja. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának. Uram.

EVANGÉLIUMI KANTIKUM

    Vasárnap és húsvét nyolcadában:

Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérő szavunkat, hogy minden rossztól mentesen a te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által. F. Ámen.

    A húsvéti Szent Háromnapon és főünnepeken, ha nem vasárnapra esik:

Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek; és áldásod legyen rajtunk mindig. Krisztus, a mi Urunk által.
F. Ámen.

    Ezután az egyénileg imádkozó is elmondja az áldást:

A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten!
F. Ámen.

    Ezután a Boldogságos Szűz Mária antifónái közül kell egyet elmondani:

HTML © Juraj Vidéky