ÁLTALÁNOS RÉSZ

IMÁDSÁGRA HÍVÁS | REGGELI DICSÉRET | OLVASMÁNYOS IMAÓRA | ESTI DICSÉRET | BEFEJEZŐ IMAÓRA

Vasárnapok és főünnepek I. Esti dicséret | II. Esti dicséret után |
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK

V. Istenem, jöjj segítségemre!
F. Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának. Miképpen. (Alleluja.)

    Dicséretes dolog most a lelkiismeret-vizsgálat, amely közös végzés esetén a mise bűnbánati formája szerint történhet.

HIMNUSZ

ZSOLTÁROZÁS

Ant. Testem elnyugszik reménységben.
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

15. zsoltár
Az Úr az én örökrészem

Isten feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta Jézust (ApCsel 2, 24).

Oltalmazz engem, Istenem, *
    mert én benned bízom.

Így szólok az Úrhoz: „Istenem vagy nekem, *
    nincs más javam rajtad kívül.”
A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, *
    vonzódom egész szívemmel.
Bajt bajra tetéznek maguknak, *
    akik idegen istenek után futnak.
Véres áldozataikban nincsen részem, *
    még csak nevüket sem veszem ajkamra.

Az Úr az én örökrészem és kelyhem, *
    te irányítod, Uram, sorsomat.
A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, *
    valóban pompás az én örökrészem.
Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, *
    még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat, *
    ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem, †
    és ujjong a lelkem, *
    sőt reménységben nyugszik testem is.

Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, *
    és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
Az élet útját mutatod nekem, †
    örömmel töltesz el színed előtt, *
    és mindörökké tart az öröm jobbodon!

Ant. Testem elnyugszik reménységben.
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

RÖVID OLVASMÁNY

1 Tessz 5, 23

A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig!

RÖVID VÁLASZOS ÉNEK

V. Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Kezedbe ajánlom lelkemet. Dicsőség az Atyának. Uram.

    Húsvéti időben:

V. Uram, Kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, Alleluja. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Alleluja, Alleluja. Dicsőség az Atyának. Uram.

EVANGÉLIUMI KANTIKUM

Könyörögjünk!

Urunk, Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben-lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
F. Ámen.

    Ezután az egyénileg imádkozó is elmondja az áldást:

A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten!
F. Ámen.

    Ezután a Boldogságos Szűz Mária antifónái közül kell egyet elmondani:

HTML © Juraj Vidéky