ÁLTALÁNOS RÉSZ

IMÁDSÁGRA HÍVÁS | REGGELI DICSÉRET | OLVASMÁNYOS IMAÓRA | ESTI DICSÉRET | BEFEJEZŐ IMAÓRA

Vasárnapok és főünnepek I. Esti dicséret | II. Esti dicséret után |
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK

V. Istenem, jöjj segítségemre!
F. Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának. Miképpen. (Alleluja.)

    Dicséretes dolog most a lelkiismeret-vizsgálat, amely közös végzés esetén a mise bűnbánati formája szerint történhet.

HIMNUSZ

ZSOLTÁROZÁS

Ant. Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom!
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

142. zsoltár, 1-11
Imádság megpróbáltatások idején

Az embert nem a törvény szerinti tettek teszik igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit. (Gal 2, 16)

Hallgasd meg, Uram, imádságomat, †
    te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra, *
    igazságos vagy, hallgass meg engem!
Ne szállj perbe szolgáddal, *
    színed előtt egy élő sem mondható igaznak.

Az ellenség üldözőbe vett, †
    életemet a földre tiporja, *
    sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
Egészen elcsügged a lelkem, *
    és a szívem is megdermed bennem.
A régmúlt napokra emlékezem, †
    végiggondolom minden tettedet, *
    elmélkedem azon, amit kezed művelt.
Kezemet feléd tárom, *
    mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.

Siess, hallgass meg, Uram, *
    már a lelkem is eleped.
Ne rejtsd el előlem arcodat, *
    nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
Hadd halljam minden reggel, hogy jóságos vagy, *
    mert csak benned bízom.
Mutasd meg, melyik úton járjak, *
    mert hozzád vágyódik a lelkem.
Ellenségeimtől ments meg, Uram, *
    nálad keresek oltalmat.
Taníts meg akaratod teljesítésére, †
    mert te vagy az én Istenem. *
    Jó lelked vezessen az egyenes úton.

Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg, *
    gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem!

Ant. Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom!
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

RÖVID OLVASMÁNY

1 Pét 5, 8-9

Józanok legyetek és vigyázzatok! Ellenségetek, a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben!

RÖVID VÁLASZOS ÉNEK

V. Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Kezedbe ajánlom lelkemet. Dicsőség az Atyának. Uram.

    Húsvéti időben:

V. Uram, Kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, Alleluja. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Alleluja, Alleluja. Dicsőség az Atyának. Uram.

EVANGÉLIUMI KANTIKUM

Könyörögjünk!

Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
F. Ámen.

    Ezután az egyénileg imádkozó is elmondja az áldást:

A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten!
F. Ámen.

    Ezután a Boldogságos Szűz Mária antifónái közül kell egyet elmondani:

HTML © Juraj Vidéky