ÁLTALÁNOS RÉSZ

IMÁDSÁGRA HÍVÁS | REGGELI DICSÉRET | OLVASMÁNYOS IMAÓRA | ESTI DICSÉRET | BEFEJEZŐ IMAÓRA

Vasárnapok és főünnepek I. Esti dicséret | II. Esti dicséret után |
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK

V. Istenem, jöjj segítségemre!
F. Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának. Miképpen. (Alleluja.)

    Dicséretes dolog most a lelkiismeret-vizsgálat, amely közös végzés esetén a mise bűnbánati formája szerint történhet.

HIMNUSZ

ZSOLTÁROZÁS

1. ant. Légy védelmező Istenem és menedéket adó házam!
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

30. zsoltár, 1-6
Üldözött ember bizakodó imádsága

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet (Lk, 23, 46).

Te vagy, Uram, én reményem, †
ne hagyj soha szégyent érnem, *

    igazságodban szabadíts meg engem!
Fordítsd felém füledet, *
    siess, Uram, ments meg engem!
Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, *
    hogy megszabadíts engem!

Erősségem és menedékem valóban te vagy, *
    neved miatt vezess és irányíts engem!
Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, *
    mivel te vagy az én erősségem!

Uram, kezedbe ajánlom lelkemet; *
    megváltottál engem, hűséges Istenem!

1. ant. Légy védelmező Istenem és menedéket adó házam!

2. ant. A mélységből kiáltok, Uram, hozzád!

129. zsoltár
A mélységből kiáltok

Ő szabadítja meg népét bűneitől (Mt 1, 21)

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, *
    Istenem, figyelj a szómra!
Fordulj felém, és hallgass figyelmesen *
    könyörgésem hangos szavára!

Ha bűneinket, Uram, felrovod, *
    Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek, *
    ezért félve tisztelünk téged.
Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, *
    és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat, *
    jobban, mint éji őr a hajnalt.

Bizony, jobban, mint éji őr a hajnalt, *
    várja Izrael az Urat,
mert az Úrnál van az irgalom, *
    és bőséges a megváltás nála.
Választott népét ő váltja meg *
    minden bűnétől.

2. ant. A mélységből kiáltok, Uram, hozzád!
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

RÖVID OLVASMÁNY

vö. Ef 4, 26-27

Ne vétkezzetek! A nap ne nyugodjék le haragotok fölött! Ne adjatok teret a sátánnak!

RÖVID VÁLASZOS ÉNEK

V. Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Kezedbe ajánlom lelkemet. Dicsőség az Atyának. Uram.

    Húsvéti időben:

V. Uram, Kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, Alleluja. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Alleluja, Alleluja. Dicsőség az Atyának. Uram.

EVANGÉLIUMI KANTIKUM

Könyörögjünk!

Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadd jóságosan mai napunk jószándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
F. Ámen.

    Ezután az egyénileg imádkozó is elmondja az áldást:

A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten!
F. Ámen.

    Ezután a Boldogságos Szűz Mária antifónái közül kell egyet elmondani:

HTML © Juraj Vidéky