ÁLTALÁNOS RÉSZ

IMÁDSÁGRA HÍVÁS | REGGELI DICSÉRET | OLVASMÁNYOS IMAÓRA | ESTI DICSÉRET | BEFEJEZŐ IMAÓRA

Vasárnapok és főünnepek I. Esti dicsérete után | II. Esti dicséret után |
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK

V. Istenem, jöjj segítségemre!
F. Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának. Miképpen. (Alleluja.)

    Dicséretes dolog most a lelkiismeret-vizsgálat, amely közös végzés esetén a mise bűnbánati formája szerint történhet.

HIMNUSZ

ZSOLTÁROZÁS

    A vasárnapok és főünnepek I. vagy a II. vasárnapi Befejező imaórája vasárnapon és ünnepeken kívül is végezhető.

1. ant. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat!
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

4. zsoltár
Hálaadás

Az Úr csodálatra méltóvá tette azt, akit feltámasztott a holtak közül (Szt. Ágoston).

Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem, *
    szorult helyzetemben segíts meg engem.
Könyörülj rajtam, *
    és hallgasd meg imámat!

Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? *
    Miért szeretitek a haszontalanságot, meddig törekedtek még hazugságra?
Tudjátok meg: az Úr csodásan megmenti hívét; *
    meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.

Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek! †
    Szálljatok magatokba szívből, *
    nyugovóra térve teremtsetek csendet.
Igaz áldozatot hozzatok, *
    és bízzatok az Úrban!

Azt mondják sokan: „Ki részesít jóban minket?” *
    Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!
Szívembe nagyobb örömet öntöttél, *
    mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban!
Alig térek nyugovóra, békében elalszom, *
    mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.

1. ant. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat!

2. ant. Éjjelente is áldjátok az Urat!

133. zsoltár
Esti ima a templomban

Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok (Jel 19, 5).

Áldjátok az Urat mindnyájan, ti, az Úr szolgái, *
    akik éjjelente az Úr házában álltok.
Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, *
    és áldjátok az Urat!

Áldjon meg téged az Úr Sionból, *
    aki az eget és a földet alkotta!

2. ant. Éjjelente is áldjátok az Urat!
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

RÖVID OLVASMÁNY

MTörv 6, 4-7

Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben és vésd gyermekeidnek is az eszébe; beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz és amikor úton vagy, amikor lefekszel s amikor fölkelsz!

RÖVID VÁLASZOS ÉNEK

V. Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Kezedbe ajánlom lelkemet. Dicsőség az Atyának. Uram.

    Húsvéti időben:

V. Uram, Kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, Alleluja. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Alleluja, Alleluja. Dicsőség az Atyának. Uram.

EVANGÉLIUMI KANTIKUM

Könyörögjünk!

    Vasárnap és Húsvét nyolcadában:

Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. F. Ámen.

    Vagy főünnepen, ha nem vasárnapra esik:

Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek; és áldásod legyen rajtunk mindig.
F. Ámen.

    Ezután az egyénileg imádkozó is elmondja az áldást:

A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten!
F. Ámen.

    Ezután a Boldogságos Szűz Mária antifónái közül kell egyet elmondani:

HTML © Juraj Vidéky