ÁLTALÁNOS RÉSZ

IMÁDSÁGRA HÍVÁS | REGGELI DICSÉRET | OLVASMÁNYOS IMAÓRA | ESTI DICSÉRET | BEFEJEZŐ IMAÓRA

Vasárnapok és főünnepek I. Esti dicséret után | II. Esti dicséret után |
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK

V. Istenem, jöjj segítségemre!
F. Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának. Miképpen. (Alleluja.)

    Dicséretes dolog most a lelkiismeret-vizsgálat, amely közös végzés esetén a mise bűnbánati formája szerint történhet.

HIMNUSZ

ZSOLTÁROZÁS

Ant. Uram, te hosszan tűrő és könyörülő Isten vagy!
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

85. zsoltár
Bajba jutott szegény ember imája

Áldott legyen az Isten, aki megvigasztal minket minden szomorúságunkban (2 Kor 1, 3. 4).

Fordulj hozzám, és hallgass meg, Uram, *
    mert gyámoltalan és szegény vagyok.
Végy oltalmadba, mert neked élek; *
    szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.

Könyörülj rajtam, Uram; *
    látod, egész nap hozzád kiáltok.
Vigasztald meg szolgád szívét, *
    hiszen lelkem hozzád emelem, Uram,
mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, *
    és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.

Imádságomat hallgasd meg, Uram, *
    könyörgésem szavára figyelj!
Szorongatásom napján hozzád kiáltok, *
    mivel te meghallgatsz engem.

Az istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, *
    és műveidhez semmi sem fogható.
Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál, †
    boruljanak le előtted, Uram, *
    és magasztalják nevedet,
mert nagy vagy, és csodákat művelsz: *
    te vagy Isten egyes-egyedül.

Mutasd meg nekem utadat, Uram, *
    hogy igazságod szerint járjak.
Tedd egyszerűvé szívemet, *
    hogy félje nevedet.
Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, *
    és nevedet dicsőítem mindörökké,
mert annyira szeretsz engem, *
    hogy a sír mélyéből is kimentesz.

Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, †
    hatalmaskodók serege tör vesztemre, *
    de nem számolnak veled.
Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, *
    hosszan tűrő, könyörülő és hűséges.
Tekints rám, és szánj meg engem, †
    adj erőt szolgádnak, *
    és szabadítsd meg szolgálód fiát!
Mutasd meg rajtam jóságod jelét; †
    hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, *
    mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.

Ant. Uram, te hosszan tűrő és könyörülő Isten vagy!
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

RÖVID OLVASMÁNY

1 Tessz 5, 9-10

Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket Urunk, Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.

RÖVID VÁLASZOS ÉNEK

V. Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Kezedbe ajánlom lelkemet. Dicsőség az Atyának. Uram.

    Húsvéti időben:

V. Uram, Kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, Alleluja. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Alleluja, Alleluja. Dicsőség az Atyának. Uram.

EVANGÉLIUMI KANTIKUM

Könyörögjünk!

Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
F. Ámen.

    Ezután az egyénileg imádkozó is elmondja az áldást:

A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten!
F. Ámen.

    Ezután a Boldogságos Szűz Mária antifónái közül kell egyet elmondani:

HTML © Juraj Vidéky