ÁLTALÁNOS RÉSZ

IMÁDSÁGRA HÍVÁS | REGGELI DICSÉRET | OLVASMÁNYOS IMAÓRA | ESTI DICSÉRET | BEFEJEZŐ IMAÓRA

Vasárnapok és főünnepek I. Esti dicséret | II. Esti dicséret után |
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK

V. Istenem, jöjj segítségemre!
F. Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának. Miképpen. (Alleluja.)

    Dicséretes dolog most a lelkiismeret-vizsgálat, amely közös végzés esetén a mise bűnbánati formája szerint történhet.

HIMNUSZ

ZSOLTÁROZÁS

Ant. Uram, éjjel-nappal tehozzád kiáltok!
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

87. zsoltár
Súlyos beteg imája

Ez a ti órátok, a sötétség hatalmáé (Lk 22, 53)

Uram, szabadító Istenem, *
    éjjel-nappal tehozzád kiáltok.
Imádságom jusson színed elé, *
    hajlítsd füledet kérésemre!

Mert a lelkem tele gyötrelemmel, *
    életem közel van a holtak országához.
A sírba szállók közé számítanak, *
    olyan ember vagyok, aki a végét járja.
A halottak között van a fekhelyem, *
    mint aki megsebesítve a sírban alszik,
akinek már emlékét sem őrzik többé, *
    és aki már kiszakadt a kezedből.

A verem mélyére vetettél, *
    a sötétségbe és a halál árnyékába.
Rám nehezedett súlyos haragod, *
    örvényeid fölöttem összecsapnak.

Ismerőseimet távol tartod tőlem, *
    utálatossá tettél előttük.
Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, *
    szemem elsorvad a kíntól.
Uram, egész nap hozzád kiáltok, *
    és kezemet feléd tárom.

Csodákat talán a holtaknak teszel, *
    vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak?
Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, *
    vagy hűségedet a pusztulás helyén?
Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben, *
    vagy igazságodat a feledés földjén?

De én hozzád kiáltok, Uram, *
    már kora reggel eléd siet imádságom.
Miért taszítasz el magadtól, Uram, *
    arcodat miért rejted el tőlem?
Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta, *
    megzavart és földre nyomott csapásaid súlya.
Rám zúdult haragod, *
    és feldúlt a tőled való rettegés.
Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz, *
    már-már összecsap fölöttem.
Elszakítottad tőlem jó barátaimat, *
    már csak a sötétség ismer engem.

Ant. Uram, éjjel-nappal tehozzád kiáltok!
Húsvéti időben: Alleluja, alleluja, alleluja.

RÖVID OLVASMÁNY

Jer 14, 9

Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk!

RÖVID VÁLASZOS ÉNEK

V. Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Kezedbe ajánlom lelkemet. Dicsőség az Atyának. Uram.

    Húsvéti időben:

V. Uram, Kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, Alleluja. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. * Alleluja, Alleluja. Dicsőség az Atyának. Uram.

EVANGÉLIUMI KANTIKUM

Könyörögjünk!

Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött Fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
F. Ámen.

    Ezután az egyénileg imádkozó is elmondja az áldást:

A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten!
F. Ámen.

    Ezután a Boldogságos Szűz Mária antifónái közül kell egyet elmondani:

HTML © Juraj Vidéky