INDEX ŽALMOV A CHVÁLOSPEVOV

    Tento index je iba pracovná verzia – je možné, že neobsahuje všetky žalmy a chválospevy použité v Liturgii hodín. Číslovanie žalmov podľa Neovulgáty.
    Upozornenie: Texty chválospevov obsahujú aj špeciálne formátovacie značky, ktoré program spracuje a vo výsledných modlitbách už samozrejme nie sú zobrazené.

Index žalmov

Prvá kniha žalmov Ž 1 – 41
Druhá kniha žalmov Ž 42 – 72
Tretia kniha žalmov Ž 73 – 89
Štvrtá kniha žalmov Ž 90 – 106
Piata kniha žalmov Ž 107 – 150

Index chválospevov

Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil  Ex 15, 14a. 8-13. 17-18
Počujte, nebesia, budem hovoriť Dt 32, 1-12
Srdce mi plesá v Pánovi 1 Sam 2, 1-10
Zvelebený buď, Pane, Bože nášho otca Izraela 1 Krn 29, 10b-13
Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky Tob 13, 2-8
Velebte Pána, všetci vyvolení Tob 13, 8-11. 13. 14ab. 15-16ab
Udrite na bubny na počesť môjho Boha Jdt 16, 1-2a. 13-15
Bože mojich otcov a Pane milosrdenstva Múd 9, 1-6. 9-11
Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru, a pohliadni na nás Sir 36, 1-7. 13-16
Stane sa v ostatných dňoch Iz 2, 2-5
Oslavujem ťa, Pane: hneval si sa na mňa Iz 12, 1-6
Pevné mesto máme, v ňom sa zachránime Iz 26, 1-4. 7-9. 12
Počujte, vy, ktorí ste ďaleko, čo som urobil Iz 33, 13-16
I povedal som: V polovici svojho života Iz 38, 10-14d. 17b-20
Hľa, Pán, Boh prichádza so všetkou mocou Iz 40, 10-17
Spievajte Pánovi pieseň novú Iz 42, 10-16
Ty si naozaj skrytý Boh Iz 45, 15-25
Radosťou jasám v Pánovi Iz 61, 10 – 62, 5
Tešte sa s Jeruzalemom Iz 66, 10-14a
Nech moje oči ronia slzy noc a deň Jer 14, 17-21
Čujte, národy, slovo Pánovo Jer 31, 10-14
Vezmem vás spomedzi národov Ez 36, 24-28
Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, hoden si chvály Dan 3, 26. 27a. 29. 34-41
Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, hoden chvály Dan 3, 52-57
Velebte Pána, všetky jeho diela Dan 3, 57-88. 56
Pane, počul som o tebe rozprávať Hab 3, 2-4. 14a. 15-19
Velebí moja duša Pána Lk 1, 46-55
Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela Lk 1, 68-79
Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka Lk 2, 29-32
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista Ef 1, 3-10
Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť Flp 2, 6-11
S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi Kol 1, 12-20
On sa zjavil v tele 1 Tim 3, 16
Kristus trpel za vás 1 Pt 2, 21-24
Hoden si, Pane a Bože náš Zjv 4, 11; 5, 9. 10. 12
Vzdávame ti vďaky Zjv 11, 17-18; 12, 10b-12a
Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky Zjv 15, 3-4
Aleluja. Spása, sláva a moc nášmu Bohu Zjv 19, 1-2. 5-7

© 1999-2023 Juraj Vidéky